Home | Looking for something? Sign In | New here? Sign Up | Log out

Monday, April 26, 2010

Disable Copy and paste

Monday, April 26, 2010
0 comments

Disable Copy and paste

Thinking of a way to make it more difficult for people to copy the contents of your blog? Here's a neat little JavaScript that will disable Copy and Paste.

<!-- Disable Copy and Paste-->
<script language='JavaScript1.2'>
function disableselect(e){
return false
}
function reEnable(){
return true
}
document.onselectstart=new Function (&quot;return false&quot;)
if (window.sidebar){
document.onmousedown=disableselect
document.onclick=reEnable
}
</script>

Insert the code between the <head> and </head> tag.


read more

Monday, April 19, 2010

हे करुन पहा.

Monday, April 19, 2010
0 comments

हे करुन पहा.

खाली दिलेल्या सर्व गोष्टी फार सर्वसाधारण असल्या तरी त्यातील बर्‍याच गोष्टी सर्वांना माहित नसतात. तुम्हीच बघा, यातील किती गोष्टी तुम्हाला माहित आहेत ते. यातील एखादी गोष्ट चालत नसल्यास जास्त संशोधन करु नका अथवा अधिक माहितीसाठी हवी असल्यास गुगलची मदत घ्या.

यामध्ये ज्या-ज्या गोष्टी करायला सांगितल्या आहेत त्या ठळक केलेल्या आहेत.

१. मायक्रोसॉफ्ट वर्डमध्ये नविन पान उघडा आणि त्यात   =rand()   हे टाईप करुन कि-बोर्डवरील एंटर बटण दाबा.
   
२. मायक्रोसॉफ्ट वर्डमध्ये नविन पान उघडा आणि त्यात   +_+_+_+_+   हे टाईप करुन कि-बोर्डवरील एंटर बटण दाबा.
   
३. विंडोज  XP   मध्ये आपण एखादे फोल्डर बनवून त्याला आपणास हवे असलेले नाव देतो पण जरा  CON, PRN, AUX, NUL, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, LPT9  ह्या नावाचा फोल्डर बनवून तर दाखवा.
   
४. Notepad  प्रोग्राम सुरु करा. आता त्यामध्ये इतर काहिही टाईप न करता फक्त
it's our our india   एवढेच टाईप करुन फाईल सेव्ह करा आणि २ मिनिटांनी तीच फाईल पून्ह उघडून बघा.
   
५. Notepad  प्रोग्राम सुरु करा. आता त्यामध्ये इतर काहिही टाईप न करता फक्त   .LOG   एवढेच टाईप करुन फाईल सेव्ह करा आणि २ मिनिटांनी तीच फाईल पून्ह उघडून बघा.
   
६. विंडोज  XP  मध्ये  Solitaire  हा गेम सुरु करा. आता कि-बोर्डवरील शीफ्ट आणि अल्टरचे  ( Shift + Alt )   बटण दाबून वरील  २ चे बटण दाबा.  तो गेम आपोआप पूर्ण होईल.
   
७. विंडोज  XP  मध्ये  FreeCell  हा गेम सुरु करा. आता कि-बोर्डवरील कंट्रोल आणि शीफ्ट ( Ctrl + Shift )   बटण दाबून वरील  F10 चे बटण दाबा. आता ' Abort '  ह्या बटणावर क्लिक करा. आता कुठलाही पत्ता पकडून कुठल्याही पत्त्यावर न्या आणि ' OK '  ह्या बटणावर क्लिक करा. तो गेम आपोआप पूर्ण होईल.
   
८. इंटरनेट एक्सप्लोररमध्ये एखादी वेबसाईट टाईप करताना आपण सुरुवातीला www.  आणि शेवटी  .com  टाईप करतो. त्याएवजी फक्त त्या वेबसाईटचे नाव टाईप करुन कि-बोर्डवरील कंट्रोल आणि एंटर ( Ctrl + Enter )  चे बटण दाबा. त्या वेबसाईटचे नाव आपोआप पूर्ण होवून ती वेबसाईट सुरु होईल.
   
९. रात्रीच्या वेळेस संगणकावर काम करताना डोळ्याना फार त्रास होतो. दिवसा आपल्या आसपास इतर प्रकाश असल्याने त्यावेळेस संगणकावर काम करताना संगणकाच्या स्क्रिनचा एवढा त्रास होत नाही जेव्हा आपण रात्री संगणकावर काम करीत असताना होतो. अशावेळी रात्री संगणकाचा प्रकाश इतर आसपासच्या प्रकाशाच्या मानाने प्रखर असतो अशा वेळेस डोळ्याना त्रास होतो. यासाठी कि-बोर्डवरील शीफ्ट आणि अल्टरचे  ( Shift + Alt )   बटण दाबूनPrint Screen '  चे बटण दाबा आणि ' OK '  ह्या बटणावर क्लिक करा.  परत व्यवस्थित करण्यासाठी हिच क्रिया करा. ठेवून कि-बोर्डवरीलच ' 
   
१०. फक्त तीन बटणांमध्ये विंडोज  बंद करण्यासाठी इतर कुठलीही बटणे न दाबता विंडोजचे बटण एकदा दाबूनU'  हे बटण दोन वेळ दाबा. कि-बोर्डवरीलच  '
   
 
   
११. कुठलाही प्रोग्राम/सॉफ्टवेअर बंद करण्यासाठी कि-बोर्डवरील अल्टर आणि वरील  F4  ( Alt + F4 )  बटण दाबा.
   
१२. कॉम्प्युटरची स्क्रिन फिरविण्यासाठी कि-बोर्डवरील कंट्रोल आणि अल्टर ( Ctrl + Alt )   बटण दाबून ठेवून कि-बोर्डवरीलच चार बाणांपैकी कुठल्याही बाणावर क्लिक करा.
   
१३. ' System Properties '  सुरु करण्यासाठी कि-बोर्डवरील विंडोजचे बटण दाबून  कि-बोर्डवरीलच   Pause/Break   चे बटण दाबा.
   
१४. विंडोजमध्ये कुठल्याही ठिकाणी चालू पान  Refresh  करण्यासाठी कि-बोर्डवरील  F5  हे बटण दाबा.
   
१५. अनेक सॉफ्टवेअर्स चालू असल्यास एका सॉफ्टवेअर मधून दुसर्‍या सॉफ्टवेअरमध्ये जाण्यासाठी अल्टर आणि टॅब ( Alt + Tab )  या बटणाचा वापर करावा.
   
१६. विंडोजमध्ये Start  ह्या बटणावर क्लिक करा. आता त्यावरील Run  ह्या बटणावर क्लिक करा. आता काहिही न करता सरळ  telnet towel.blinkenlights.nl  हे टाईप करा अथवा कॉपी करुन पेस्ट करा ' OK '  ह्या बटणावर क्लिक करा.  बघा जूना स्टारवॉरचा चित्रपट सुरु होईल आणि नाही झाला तर दुसर्‍या कॉम्प्युटरवर प्रयत्न करा.
   
१७. आपण जर इंटरनेट एक्स्लोरर वापरत असाल तर त्याच्या ऍड्रेसबार वर खाली लाल रंगामध्ये दिलेली ओळ कॉपी/पेस्ट करुन एंटर मारा. तुम्हाला इंटरनेट एक्स्लोररचे ते पान थरथरताना दिसेल.

javascript:function Shw(n) {if (self.moveBy) {for (i = 35; i > 0; i--) {for (j = n; j > 0; j--) {self.moveBy(1,i);self.moveBy(i,0);self.moveBy(0,-i);self.moveBy(-i,0); } } }} Shw(6)
read more

Tuesday, April 13, 2010

50 expert tips to make pc faster

Tuesday, April 13, 2010
0 comments


50 expert tips to make pc faster

The road to a faster PC starts by properly optimizing your hardware. While some of these procedures can be risky, they can also prove very effective, often delivering direct and noticeable performance gains in every area of your system.

1. Update the BIOS

Upgrading your PC's BIOS, or firmware in other devices like the router, could be a quick way to improve performance, fix bugs and even add new features. Look for the current BIOS version number on your boot screen or in the BIOS set-up program and then visit the manufacturer's site to check for recent upgrades.


2. Disable unwanted devices

Speed up the boot process by turning off motherboard devices that you're not using, such as integrated sound, graphics, extra network ports and so on. Look for a BIOS set-up menu called something like Integrated Peripherals to find the options that you need.

Once Windows starts, launch Device Manager (devmgmt.msc), locate any remaining unwanted devices, right-click them and select 'Disable' to save more resources. Be careful, though – disable the wrong device and you're likely to find that your PC won't be able to reboot. If you're in any doubt about what a service does, look it up on the internet or leave it well alone.


3. Kick-start your PC

Optimizing your BIOS settings will make for a quicker boot. Turn off the extended memory test, since it's useless, then turn on a QuickBoot or FastBoot mode (the names may vary) for a little extra speed.

Next, browse your BIOS set-up program looking for the boot order settings (often found under a Boot or Startup | Boot menu), which is a list that determines where your system looks for bootable devices.

Make sure that your hard drive comes right at the top of the list to avoid your system wasting time checking other devices. If you need to boot from CD later on (typically to install a new operating system or run a Live CD), you can temporarily change it back.


4. Get rid of USB checks

If you leave a USB drive connected to your PC and it appears in the boot order before your hard drive, then your PC will give the drive some time to initialise before checking whether it's bootable. In some BIOSes this time is called the USB Mass Storage Delay, and it can be determined by you.

If you never boot from a USB drive then set this to the lowest available figure to minimise any delay. If you find that you need to boot from a USB device in the future, simply increase the figure again.


5. Overclock the CPU

Overclocking your CPU – or running it faster than its rated speed – can get you 10 to 20 per cent more performance for a few minutes' work. There are risks, though. More speed means more heat and maybe more voltage too.

You'll use more power, and components will have a greater chance of failing – so don't try this unless you're willing to accept the risks of doing so. Assuming you are, launch your BIOS set-up program and look for the overclocking settings (try the Advanced menu). Exactly what's available depends on your hardware, but in principle increase your CPU and memory frequencies just a little.
Boot your system and stress-test it with tools such as memtest86+ and OCCT to confirm that all is well. If it is, increase the frequencies a little more, and see what happens; if not, reduce the frequencies or increase the voltages (VCore, memory voltage), which should allow you to run a little faster (although doing this also risks burning out your components).

Don't do anything until you know what's appropriate for your hardware, though. The Extreme Overclocking forum is a great place to find out more.


6. Safely overclock the CPU

If you've got an Intel Core 2 Duo or Core i7 CPU, check your BIOS for a setting like 'Intel Dynamic Acceleration' or 'Turbo Mode', and ensure it's turned on. This handy setting will automatically overclock one core while shutting off the others, improving single-threaded performance.If you're already overclocking, though, this setting stands a good chance of locking up your PC. Disable it and you may be able to push things just a little bit further.


7. Clean your laptop fan

Over time, the fans and vents on a laptop will become covered with dust, hairs and assorted gunk. The system then runs hotter, so your fan is on for longer and battery life falls. Worse still, your CPU speeds may be throttled to try and reduce the temperature. It's a very good idea to open the case and carefully clean away any dust to make sure that the airflow is unobstructed.


8. Speed up graphics

Overclocking your graphics card can give games a little extra zip. How you get to the right settings will vary, but on our test PC, you right-click the desktop, select Nvidia Control Panel | Adjust GPU settings and choose 'Custom clock frequencies' to find the 'Core bus and memory bus' figures.

Increase them just a little to give more speed. After that, it's much like overclocking your CPU: test that everything is OK, increase the clock rate again if it is, wind the settings back a little if your PC crashes and repeat until your system is stable. You can read more on ATI and Nvidia tweaks at TweakGuides.


9. Safely speed up graphics

Some BIOSes offer very basic PCI Express graphics card overclocking with a setting called 'PEG link mode'. If you don't intend to try more intensive overclocking, set this to its highest setting (usually Faster) and you should see a little extra speed.


10. Optimise the RAM

It takes time to access your RAM, but you can minimise this delay by playing around with the BIOS memory timings. There's normally a timing entry set to By SPD, which means that your system uses the default timing values set by your RAM. Set this to Disabled or User defined and you can choose your own timings.

Look for CAS Latency, say, reduce it by one setting, reboot and test that your system is working correctly. Repeat until your PC becomes unstable, then increase the value by one and move on to something else (check your BIOS documentation for more).

Crashes here could stop your PC booting at all, even into the BIOS, so make sure that you know how to reset your BIOS to its default settings before you start messing around with any values.


11. Edit the BIOS

If your Nvidia drivers are proving unhelpful, then there is another way to ramp up your graphics performance – edit the BIOS directly. Of course, this is also the quickest way to trash your card altogether. Don't try this unless you're willing to take the risk.

To do it, download a copy of Nibitor and then run it. Click Tools | Read BIOS | Select device, choose your graphics card and click 'OK', then click Tools | Read BIOS | Read into Nibitor to start experimenting. Annoyed that you can't change the shader clock in the driver?

Just click the Clock rates tab and change it to whatever you like. Tweak the other settings, click File | Save and then use a tool like NVFlash to update your card. See www.mvktech.net for more detailed instructions.


12. Stop network throttling

Windows Vista limits network transfers when you're playing multimedia files to stop your music or video skipping. Great idea, but it can reduce performance on some high-speed network connections.

To fix this, go to HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Multimedia\SystemProfile and create a new DWORD value called NetworkThrottlingIndexValue.

Set this to values between one and 70 (10 is the default, higher values mean less throttling) or FFFFFFFF to disable throttling completely.


13. Turbocharge GMA

Many laptops use Intel's Graphics Media Accelerator (GMA) video chipset, which is too slow for most games or other graphics-intensive packages. Some low-voltage GMA chipsets are drastically underclocked, though, and are able to perform far better than the default settings suggest.

GMABooster takes advantage of this to increase your GMA clock rate by x2.4, without voltage changes or affecting system stability.


14. Disable acoustic mode

Some BIOSes contain a setting that makes your hard drive run more quietly. This sounds great, but unfortunately it negatively affects performance.If you're more concerned with increasing your system's speed than reducing the amount of noise it makes, check your BIOS program for a setting like HDD Acoustic mode (it's in the Performance section on Dell desktops, for example) and make sure that it's set to 'Performance' rather than 'Quiet'.


15. Enlarge the cache

Windows Vista stores your hard drive writes in a cache. This helps it to write data more efficiently and improves performance. To run faster still, launch devmgmt.msc, expand the Disk Drives section, right-click your drive, select Properties | Policies and check Enable advanced performance.

Windows now uses a larger cache and writes from it less often, improving performance but also increasing the risk of data loss if the drive loses power.


16. Use ReadyBoost (or not)

Windows Vista can use high-speed USB flash drives to cache data and hopefully improve performance. To try it out, plug in a USB device and then confirm that you'd like to use it with ReadyBoost if you're asked. If you're not, go to Computer, right-click the device and select Properties.

If the feature can be used, there will be a ReadyBoost tab; click this, select Use this device, choose the space that you'd like to give to Windows and click OK.

Alternatively, if you have no interest in using ReadyBoost, turn it off to save a few system resources. To do this, launch services.msc, double-click ReadyBoost, click Stop and set Startup type to Disabled.


17. Avoid Wi-Fi interference

Poor wireless network performance is sometimes down to interference, perhaps because your neighbours are also running a Wi-Fi network on the same channel. To find out if this is happening, run a network detector like Inssider or Vistumbler to see what's going on.

If you find that your neighbours already have wireless kit working on channel 11 (a common default) then switch your kit to channel six, say, to see a real performance boost.


18. Try CompactFlash cards

They're more expensive and less portable than USB flash drives, but CompactFlash cards can be much faster to use. If your system has an internal reader (so not one connected via US then give one a go; we tested the SanDisk Extreme IV CompactFlash card and found that it delivered speeds of over 40MBps, more than twice what you'll see with many USB drives. It also worked with ReadyBoost on our PC and delivered a noticeable improvement in performance.


19. Reformat your USB drive

If you must stick with USB drives instead of switching to CompactFlash cards, make sure that they're formatted using the best filesystem. NTFS delivers the worst performance, so avoid it like the plague.

FAT32 is better, but if you only need to use the drive on Vista systems then use exFAT for the best speeds.

To reformat your USB drive, right-click on it, select Format and then choose either FAT32 or exFAT in the File System list. See TestFreaks for some benchmark figures.


20. Up the DRDY thingy

The BIOS DRDY (Device Ready) timing setting configures how quickly IDE or SATA devices will become available after they've completed their existing commands.

Changing this setting to its highest possible option (which is usually Optimise) will improve system performance a little, but it could also result in a crash or even data loss. As always with potentially dangerous tweaks, experiment with it at your own risk.

21. Streamline PC startup

Your PC will boot more quickly if you give it less work to do during the start-up process. Remove discs from your DVD drives and Windows won't wait while they spin up. Unplug USB devices that you won't be using for a while, and your system won't load drivers unnecessarily.Finally, use Autoruns to display and strictly limit the number of programs that launch when Windows starts, and Startup Delayer to postpone the launch of non-critical start-up programs for a minute or two, letting your PC focus on booting up instead of running apps.


22. Disable services

Save your system resources by disabling unnecessary services. If you have Windows Vista and don't use Media Center, for instance, then launch services.msc, double-click the Windows Media Center Extender, Receiver and Scheduler services and set their Startup Type to Disabled. Black Viper's website has more.

Vista users can also delay the launch of non-critical services, which can help your PC to start a little faster. To try this out, launch services.msc, double-click something you won't need immediately and set its Startup Type to Automatic (delayed start). Now reboot to see if it makes a noticeable change.


23. Decrease waiting time

If your PC has two or more operating systems then you'll see a boot menu when it starts. To decrease the amount of time it waits before choosing the default setting, right-click Computer, select Properties | Advanced system settings | Startup and recovery settings, choose your default OS and set the Time to display list of operating systems to something like 10 seconds.


24. Log in automatically

If you're the only person who uses your PC, you can save time by logging in automatically. Be aware that this does introduce a security risk, however, as anyone with access to your system can do the same thing.

Launch the command control userpasswords2, uncheck Users must enter a user name and password, click OK, enter the log-on user name and password if you're prompted and click OK again to enable automatic login.


25. Browse the event viewer

Windows Vista analyses every boot and shutdown, then records any programs that are slowing you down. To have a look for yourself, launch eventvwr.msc, expand Applications and services logs | Microsoft | Windows | Diagnostics – performance | Operational, and click on the Warning, Error and Critical events.

Sometimes Vista gets this wrong, but if the same name keeps coming up then remove, update or reinstall the app to speed up your PC.


26. Prioritise programs

If you're running lots of programs simultaneously but one is particularly important, you can make the CPU give it a high priority. To do so, press [CTRL]+[Shift]+[Esc] to launch Task Manager, right-click the app and select Go to process.

Then right-click the process, select Set priority | Above normal, and it may now get more CPU time. Alternatively, set a resource-hogging app to Below normal priority and other programs should become faster. Don't tweak critical or system processes, though, or your PC may crash.


27. Recover Vista resources

If you don't use the sidebar then right-click it, select Properties and clear Start Sidebar to prevent it loading in future. If you've installed your own antivirus software then you don't need Windows Defender.

Launch Defender; click Tools | Options, scroll down to Administrator options and deselect the Use Windows Defender box. You can also either turn off Aero to save a big chunk of RAM, or optimise it by right-clicking Computer, selecting Properties | Advanced | Performance settings and choosing Adjust for best performance.

The indexing service is useful, helping you find files and folders at speed, and it only runs when your PC is idle. Still, some say turning it off makes a real performance difference. If you rarely use the search function then launch services.msc, double-click Windows Search, click Stop and set Startup Type to Disabled to turn it off.


28. Replace Windows search

If you have turned Windows searching off, replace it with the utility Everything. This runs far more quickly, and it builds its database from the NTFS Master File Table, so no disk crawling is required.

It only works with NTFS though, and can't search the contents of files. If your search problems are with Outlook, take a look at Xobni, which the authors say is up to 50 times faster than the default Windows keyword search.


29. Copy more quickly

If Windows takes forever to copy files, use TeraCopyor FastCopy instead. These apps deliver better performance and handy extras like the ability to pause the copy process.Use Fling to schedule network or FTP transfers to take place when you're not around.


30. Use speedy DNS servers

When you enter a domain name into your browser, is has to be resolved into an IP address by your ISP's DNS server. If this is overloaded then there will always be a browsing delay. Fortunately, OpenDNS has fast alternative DNS servers that you can use for free.

To try OpenDNS, launch NCPA.CPL, right-click your internet connection and select Properties. Click Internet Protocol (TCP/IP) and hit Properties (use v4 on Vista), then choose Use the following DNS server addresses and enter 208.67.222.222 in the Preferred and 208.67.220.220 in the Alternate boxes.


31. Put your PC to sleep

If you have Vista, choose Sleep rather than Shutdown to save some time the next time you want to use your machine. Windows saves the state of your PC rather than closing it, which means it turns off (and reboots later) far more quickly. Or at least that's the plan.

If Sleep won't work for you then it's probably a driver problem. Check the Event Log to see what's going wrong.


32. Reduce task switching

Regular editions of Windows switch rapidly from one program to another, ensuring a responsive user interface. But each task switch is an overhead, wasting CPU time. If you don't need a highly responsive interface – you're using Microsoft Office rather than playing 3D games, say – then giving each app more CPU time before moving to the next will cut task switching, making your PC more efficient.

Right-click Computer, select Properties | Advanced system settings | Performance settings | Advanced and select Adjust for best performance of the background services. Restore the normal setting if apps seem less responsive.


33. Clean up your disk

Removing junk from your drive can improve performance, even if it still has hundreds of gigabytes of free space. Uninstall unwanted programs with Windows or Revo Uninstaller. Likewise, stubborn security programs can be expunged using AppRemover.Next, try Windows Disk Cleanup or CCleaner to remove redundant files. Manually browse the Program Files and Windows\Temp folders for unnecessary files and folders (only delete what you're sure is safe to go.)

Finally, click Start (then Run if you're using XP or earlier), type %TEMP% and hit [Enter] to inspect and clear your User Temporary Files folder.


34. Move your paging file

Relocate the Windows paging file to a second physical drive (not a partition) different to the one that your applications are on to enable your PC to read and write to both simultaneously. This will speed things up noticeably.

To do this, right-click Computer, select Properties and click Advanced [System Settings] | Performance settings | Advanced | Change. Clear Automatically manage paging file,click your current drive, select No paging file and then Set.

Next, select the drive you want to use for the paging file, select System managed size, click Set, then OK and reboot to see the results.


35. Accelerate explorer

By default Windows XP regularly scans for new network printers and folders, adding anything it finds to My Network Places or the Printers folder. But if you rarely access network resources then this just slows you down.

Click Start | Control Panel | Appearances and themes | Folder options | View, and clear Automatically search for network folders and printers to stop it doing so.


36. Remove fonts

Most PCs accumulate fonts over time, reducing performance as your system spends time processing them. It's a good idea to remove fonts you never use, as long as you're careful – deleting important fonts can have all kinds of strange effects.

Opt for the odd script, foreign or symbol fonts first. If in doubt leave it alone, and copy all your fonts to a back-up folder first so that they're easily reinstalled.


37. Defrag thoroughly

The regular Windows defrag tool can't defragment files that are open for exclusive access, which means that your paging and Registry files remain untouched. Fortunately there's a free tool that can help. PageDefrag runs during the boot process and can defragment these system files without any trouble.

It's also worth trying a commercial app. PerfectDisk delivers the best results in our experience – get the 30-day trial and see how it works for you.


38. Go for speed over power

Windows Vista's power options can turn off many optimisations in its effort to save energy, so if you prefer speed then it's important to confirm you're set up correctly.

Click Control Panel | System and maintenance | Power options and make sure you're using the High Performance plan. Next, click the Change plan settings link under High performance to make sure that you're using the fastest option for each setting.


39. Speed up the Start Menu

Make Windows open menus more quickly with a quick Registry change. Just go to HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop, double-click MenuShowDelay and change it from the default 400 (milliseconds) to something smaller: 100ms works for us. Restart Windows to see the results.


40. Tune NTFS

If you don't use old 16-bit software, launch REGEDIT and browse to HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem, then set NtfsDisable8 dot3NameCreation to 1.

Windows will no longer create DOS-style shortened versions of file names, speeding up file creation. Set NtfsDisableLastAccessUpdate to 1 and Windows won't update the Last Access date on a folder when you view it, delivering a small boost to drive performance. These options can break older software, so test your PC thoroughly afterwards.


41. Optimise Firefox

Firefox stores its data in self-contained SQLite databases, and these can be compacted in order to recover a little performance. You could do this by downloading the command-line tool Sqlite3 and then using the command for %i in (*.sqlite) do @echo VACUUM; | sqlite3 %i to compact all SQLite files in the current folder.

However, it's much easier to install the SQLite Manager Firefox add-on. After you've done this, navigate to Tools | SQLite Manager | Database | Connect database and browse to one of the large .sqlite files in your Mozilla profile.

Note its current size, click Database | Compact database, and check the size again – our urlclassifier3.sqlite database dropped by 40MB.


42. Speed up iTunes

Help iTunes run a little faster by disabling features that you don't use. If you don't ever look at the Genius recommendations, click Store | Turn off Genius to give a small performance boost.If you're not on a large network or don't want to share your library, click Edit | Preferences | Sharing and turn off Look for shared libraries and Share my library.

If you don't use Apple TV, click the Apple TV tab and clear Look for Apple TVs. Finally, click the Devices tab and clear any unnecessary Look for... options.

Large libraries are the main reason for poor iTunes performance. Click Music in the Library section, then hold down [Shift] and choose File | Show exact duplicates to look for multiple copies of songs. Delete any you don't need and then browse the library to remove other songs you don't play any more.


43. Install only what you need

If you normally select the Complete option when you install a program, you might end up with all kinds of features that you never use. Get in the habit of selecting the Custom option instead, and pick only what you need.

44. Upgrade your software

UpdateStar will scan your programs and report any it recognises that have updates available. Installing these should get you bug fixes, more features and better performance. Similarly, DriverMax will identify outdated drivers, then download and install updates.


45. Fix Internet Explorer 8

If IE8 seems very slow and unreliable then your upgrade from IE7 may have broken some DLL registrations. To fix this, open a command window (if you're running Vista, right-click cmd.exe and select Run as Administrator) and type regsvr32.exe actxprxy.dll. Press [Enter], then reboot your PC to see if the browser has got any faster.


46. Block Flash applets

Flash applets use up system resources and can slow down your browser. Often these applets take the form of unwanted adverts, so it's a good idea all round to block them and recover the resources to give improved performance.

Firefox users need only install FlashBlock to kill unwanted Flash apps, and if you install Adblock Plus as well, annoying ads and banners will become a thing of the past. Meanwhile IE8 can now selectively block Flash applets, too.

Click Tools | Manage add-ons, select Toolbars and extensions and opt to show all add-ons. Double-click the Flash add-on and click Remove all sites | Close. All Flash applets will now be blocked.

However, if an applet is trying to run on a site you trust, click the warning bar, select Run add-on, add it to your allow list and Flash will be launched automatically on your next visit.


47. Tweak Microsoft Word

Simplify and speed up document displays by using a single typeface instead of many. To set this up, go to Word options, select Advanced, scroll to Show document control and select Use draft font....

If you're happy with your spelling, or at least content to check it when the document is done, turn off Word's AutoCorrect options (in the Proofing section of Options) to save some resources.

If you have a fast printer then Word's default background printing can slow you down (Clear Print in background in the Print section of Options). A corrupted or bulky normal.dotm template may also negatively affect speeds.

To sort this out, lose Word, locate the normal.dotm file in your profile and rename it normal.dotm.old. You'll lose your custom settings, but it may help to speed up the application. If you find that this doesn't help, restore the previous normal.dotm to get your settings back.


48. Stop sharing

Windows Media Player's media sharing functionality can be a real resource hog. To turn it off, right- click the Library tab, click on Media sharing and clear the Find media and Share my media options.

Next, launch services.msc, double-click Windows Media Player, click Stop and set its Startup Type to Disabled to save yourself some CPU time.


49. Clean your outlook inbox

The more messages Outlook stores, the slower it gets, so if you want to improve performance then some pruning is in order.

Most email responses contain copies of the original message, so you should be able to delete earlier messages without losing information. Thread Compressor is a free Outlook add-in that will do this automatically. Save All Attachments will save all the attachments in multiple emails, and then remove them.


50. Disable add-ons

Removing unwanted add-ons frees up system resources and can make your apps more stable.

In Microsoft Word 2007, click the Word button, then click Word Options | Add-ins. Choose the type of add-on you'd like to view in the Manage list, click View and remove anything unnecessary. Repeat the process in Outlook 2007 by clicking Tools | Trust Center | Add-ins.

In Adobe Reader, click Help, select About Adobe plug-ins and note the filename of anything you don't need. If you never want to save PDFs to RTF, say, then include SaveAsRTF.API.

Close Reader, go to the plug-ins folder – probably Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\plug_ins – and rename the unwanted plug-ins, for example changing SaveAsRTF.API to SaveAsRTF.API.OLDread more

"Access Orkut Using Proxies In Blocked"

0 comments


 
"Access Orkut Using Proxies In Blocked"

Many schools, colleges, offices have blocked access to orkut. Without their consent and permission, no one can open orkut there. There is no way to bypass network settings and access Orkut in blocked places. The only solution is to use proxy to access orkut in school, college and working offices etc.

Using a proxy means using someone's network on your system. The system administrator might have blocked any access to orkut from your internet connection, but then you can go to a proxy website and use their network connection to open Orkut.com. This is pretty simple and there is no way for your network administrator to know about this.


There are several proxy servers available today. But be careful while using them. Because few times they use softwares to note down the informations provided by you. There is a bright chance that, they will get your account details logged in their database as soon as you type your Orkut login ID and Password. So, use the trusted proxies only.

Below I am providing you a detailed proxy list. use them to bypass your network administrator settings and use Orkut in your school, college, office and prohibited places.http://images3.orkut.com
http://www.t9space.com
https://www.fancysportscar.com/
https://www.goldpuddle.com/
https://www.tirephone.com/
https://www.tirephone.com/
https://www.jellyshell.com/
https://www.smokeflower.com/
https://www.spiceflame.com/
https://www.headcross.com/
https://www.fancysportscar.com/
https://www.goldpuddle.com/
https://www.smokeflower.com/
https://www.frogtunnel.com/
https://www.turtlejar.com/
https://www.jokebottle.com
https://www.hairchip.com
https://spacepiano.com
https://cakebird.com/
https://iceknock.com/
https://junkblender.com/
https://cheeseglobe.com
https://kitebroth.com
https://www.technotapes.com/
http://www.blackdile.com/
www.jumboproxy.net
www.orkuch.com
www.orkutpass.com
www.orkut.pk
http://pmoder.info/
http://bowsnap.com/
http://pagemod.com/
http://backfox.com
http://atunnel.com
http://calculatepie.com
http://bravebadger.com
http://kproxy.com
http://www.stupidcensorship.com
http://www.vmathpie.com
http://www.ipfaker.com
http://www.orkutproxy.in/
http://62.193.235.46
http://www.ipfaker.com
http://www.backfox.com
http://www.newbackdoor.com
http://www.proxut.com

Now enjoy using your favourite social network Orkut, from anywhere!read more

Friday, April 9, 2010

Complete List of Windows XP Keyboard Shortcuts

Friday, April 9, 2010
0 comments


Complete List of Windows XP Keyboard Shortcuts

General keyboard shortcuts
CTRL+C (Copy)
CTRL+X (Cut)
CTRL+V (Paste)
CTRL+Z (Undo)
CTRL+B: Bold
CTRL+U: Underline
CTRL+I: Italic
DELETE (Delete)
SHIFT+DELETE (Delete the selected item permanently without placing the item in the Recycle Bin)
CTRL while dragging an item (Copy the selected item)
CTRL+SHIFT while dragging an item (Create a shortcut to the selected item)
F2 key (Rename the selected item)
CTRL+RIGHT ARROW (Move the insertion point to the beginning of the next word)
CTRL+LEFT ARROW (Move the insertion point to the beginning of the previous word)
CTRL+DOWN ARROW (Move the insertion point to the beginning of the next paragraph)
CTRL+UP ARROW (Move the insertion point to the beginning of the previous paragraph)
CTRL+SHIFT with any of the arrow keys (Highlight a block of text)
SHIFT with any of the arrow keys (Select more than one item in a window or on the desktop, or select text in a document)
CTRL+A (Select all)
F3 key (Search for a file or a folder)
ALT+ENTER (View the properties for the selected item)
ALT+F4 (Close the active item, or quit the active program)
ALT+ENTER (Display the properties of the selected object)
ALT+SPACEBAR (Open the shortcut menu for the active window)
CTRL+F4 (Close the active document in programs that enable you to have multiple documents open simultaneously)
ALT+TAB (Switch between the open items)
ALT+ESC (Cycle through items in the order that they had been opened)
F6 key (Cycle through the screen elements in a window or on the desktop)
F4 key (Display the Address bar list in My Computer or Windows Explorer)
SHIFT+F10 (Display the shortcut menu for the selected item)
ALT+SPACEBAR (Display the System menu for the active window)
CTRL+ESC (Display the Start menu)
ALT+Underlined letter in a menu name (Display the corresponding menu)
Underlined letter in a command name on an open menu (Perform the corresponding command)
F10 key (Activate the menu bar in the active program)
RIGHT ARROW (Open the next menu to the right, or open a submenu)
LEFT ARROW (Open the next menu to the left, or close a submenu)
F5 key (Update the active window)
BACKSPACE (View the folder one level up in My Computer or Windows Explorer)
ESC (Cancel the current task)
SHIFT when you insert a CD-ROM into the CD-ROM drive (Prevent the CD-ROM from automatically playing)
CTRL+SHIFT+ESC (Open Task Manager)

Mouse click/keyboard modifier combinations for shell objects

SHIFT+right click: Displays a shortcut menu containing alternative commands
SHIFT+double click: Runs the alternate default command (the second item on the menu)
ALT+double click: Displays properties
SHIFT+DELETE: Deletes an item immediately without placing it in the Recycle Bin

Dialog box keyboard shortcuts
If you press SHIFT+F8 in extended selection list boxes, you enable extended selection mode. In this mode, you can use an arrow key to move a cursor without changing the selection. You can press CTRL+SPACEBAR or SHIFT+SPACEBAR to adjust the selection. To cancel extended selection mode, press SHIFT+F8 again. Extended selection mode cancels itself when you move the focus to another control.CTRL+TAB (Move forward through the tabs)
CTRL+SHIFT+TAB (Move backward through the tabs)
TAB (Move forward through the options)
SHIFT+TAB (Move backward through the options)
ALT+Underlined letter (Perform the corresponding command or select the corresponding option)
ENTER (Perform the command for the active option or button)
SPACEBAR (Select or clear the check box if the active option is a check box)
Arrow keys (Select a button if the active option is a group of option buttons)
F1 key (Display Help)
F4 key (Display the items in the active list)
BACKSPACE (Open a folder one level up if a folder is selected in the Save As or Open dialog box)
CTRL+TAB (Move forward through the tabs)
CTRL+SHIFT+TAB (Move backward through the tabs)
TAB (Move forward through the options)
SHIFT+TAB (Move backward through the options)
ALT+Underlined letter (Perform the corresponding command or select the corresponding option)
ENTER (Perform the command for the active option or button)
SPACEBAR (Select or clear the check box if the active option is a check box)
Arrow keys (Select a button if the active option is a group of option buttons)
F1 key (Display Help)
F4 key (Display the items in the active list)
BACKSPACE (Open a folder one level up if a folder is selected in the Save As or Open dialog box)

Microsoft natural keyboard shortcuts
Windows Logo (Display or hide the Start menu)
Windows Logo+BREAK (Display the System Properties dialog box)
Windows Logo+D (Display the desktop)
Windows Logo+M (Minimize all of the windows)
Windows Logo+SHIFT+M (Restore the minimized windows)
Windows Logo+E (Open My Computer)
Windows Logo+F (Search for a file or a folder)
CTRL+Windows Logo+F (Search for computers)
Windows Logo+F1 (Display Windows Help)
Windows Logo+ L (Lock the keyboard)
Windows Logo+R (Open the Run dialog box)
Windows Logo+U (Open Utility Manager)

Accessibility keyboard shortcuts
Right SHIFT for eight seconds (Switch FilterKeys either on or off)
Left ALT+left SHIFT+PRINT SCREEN (Switch High Contrast either on or off)
Left ALT+left SHIFT+NUM LOCK (Switch the MouseKeys either on or off)
SHIFT five times (Switch the StickyKeys either on or off)
NUM LOCK for five seconds (Switch the ToggleKeys either on or off)
Windows Logo +U (Open Utility Manager)

Windows Explorer keyboard shortcuts
END (Display the bottom of the active window)
HOME (Display the top of the active window)
NUM LOCK+Asterisk sign (*) (Display all of the subfolders that are under the selected folder)
NUM LOCK+Plus sign (+) (Display the contents of the selected folder)
NUM LOCK+Minus sign (-) (Collapse the selected folder)
LEFT ARROW (Collapse the current selection if it is expanded, or select the parent folder)
RIGHT ARROW (Display the current selection if it is collapsed, or select the first subfolder)

Shortcut keys for Character Map
After you double-click a character on the grid of characters, you can move through the grid by using the keyboard shortcuts: RIGHT ARROW (Move to the right or to the beginning of the next line)
LEFT ARROW (Move to the left or to the end of the previous line)
UP ARROW (Move up one row)
DOWN ARROW (Move down one row)
PAGE UP (Move up one screen at a time)
PAGE DOWN (Move down one screen at a time)
HOME (Move to the beginning of the line)
END (Move to the end of the line)
CTRL+HOME (Move to the first character)
CTRL+END (Move to the last character)
SPACEBAR (Switch between Enlarged and Normal mode when a character is selected)
RIGHT ARROW (Move to the right or to the beginning of the next line)
LEFT ARROW (Move to the left or to the end of the previous line)
UP ARROW (Move up one row)
DOWN ARROW (Move down one row)
PAGE UP (Move up one screen at a time)
PAGE DOWN (Move down one screen at a time)
HOME (Move to the beginning of the line)
END (Move to the end of the line)
CTRL+HOME (Move to the first character)
CTRL+END (Move to the last character)
SPACEBAR (Switch between Enlarged and Normal mode when a character is selected)

Microsoft Management Console (MMC) main window keyboard shortcuts
CTRL+O (Open a saved console)
CTRL+N (Open a new console)
CTRL+S (Save the open console)
CTRL+M (Add or remove a console item)
CTRL+W (Open a new window)
F5 key (Update the content of all console windows)
ALT+SPACEBAR (Display the MMC window menu)
ALT+F4 (Close the console)
ALT+A (Display the Action menu)
ALT+V (Display the View menu)
ALT+F (Display the File menu)
ALT+O (Display the Favorites menu)

MMC console window keyboard shortcuts
CTRL+P (Print the current page or active pane)
ALT+Minus sign (-) (Display the window menu for the active console window)
SHIFT+F10 (Display the Action shortcut menu for the selected item)
F1 key (Open the Help topic, if any, for the selected item)
F5 key (Update the content of all console windows)
CTRL+F10 (Maximize the active console window)
CTRL+F5 (Restore the active console window)
ALT+ENTER (Display the Properties dialog box, if any, for the selected item)
F2 key (Rename the selected item)
CTRL+F4 (Close the active console window. When a console has only one console window, this shortcut closes the console)

Remote desktop connection navigation

CTRL+ALT+END (Open the Microsoft Windows NT Security dialog box)
ALT+PAGE UP (Switch between programs from left to right)
ALT+PAGE DOWN (Switch between programs from right to left)
ALT+INSERT (Cycle through the programs in most recently used order)
ALT+HOME (Display the Start menu)
CTRL+ALT+BREAK (Switch the client computer between a window and a full screen)
ALT+DELETE (Display the Windows menu)
CTRL+ALT+Minus sign (-) (Place a snapshot of the entire client window area on the Terminal server clipboard and provide the same functionality as pressing ALT+PRINT SCREEN on a local computer.)
CTRL+ALT+Plus sign (+) (Place a snapshot of the active window in the client on the Terminal server clipboard and provide the same functionality as pressing PRINT SCREEN on a local computer.)

Microsoft Internet Explorer navigation
CTRL+B (Open the Organize Favorites dialog box)
CTRL+E (Open the Search bar)
CTRL+F (Start the Find utility)
CTRL+H (Open the History bar)
CTRL+I (Open the Favorites bar)
CTRL+L (Open the Open dialog box)
CTRL+N (Start another instance of the browser with the same Web address)
CTRL+O (Open the Open dialog box, the same as CTRL+L)
CTRL+P (Open the Print dialog box)
CTRL+R (Update the current Web page)
CTRL+W (Close the current window)

Other information
Some keyboard shortcuts may not work if StickyKeys is turned on in Accessibility Options.
Some of the Terminal Services client shortcuts that are similar to the shortcuts in Remote Desktop Sharing are not available when you use Remote Assistance in Windows XP Home Edition.

read more

How to scan our PC without any Software

0 comments


How to scan our Pc without any Software

How to scan our Pc without any Software
1) start / run / command
2) cd.. / enter / cd.. / enter
3) cd windows / enter / cd system32 / Enter
4) Setup
Note : If you will get a message like this " Please Go To your COntrol Panel to install and configure system components " ,meansthat your operative system isn't infected.
If the fileSetup.exeis closed. That's mean your operative system is infected .
If the fileSetup.exeis opened.That's mean your operative system isn't infected(it's clear).

read more

Thursday, April 8, 2010

Ways to access blocked Gmail at office, school, work

Thursday, April 8, 2010
1 comments
Most of the corporate offices block gtalk along with other messengers. With this trick, you'll be able to access google talk, MSN, Yahoo and ICQ messengers in the offices, schools or any other places where these messengers are blocked for use. You don't need to install any of these messengers on your system. It can be accessed through any modern browsers.

Without going in to much details, let's come to the point. This is browser based service written in javascript. Just open your favorite browser and start instant messaging.

Visit any of the below listed websites to start using gtalk and other messengers. They are the same services hosted on different websites.

http://www.java2script.org
http://www.java2script.net
http://www.java2script.com

Accessing email using Gmail is daily routine for many web users. Usually, work / school places do not like open access to Gmail as it results in people spending more time checking personal stuff on Gmail. Incase IT guys at your place has blocked Gmail access, here are few ways to bypass it.

1. Use different access URL - Get started by using a different URL web address to access Gmail instead of using www.gmail.com. You IT admin might have forgotten to block some URLs.

 -  http://gmail.com or https://gmail.com
 -  http://m.gmail.com or https://m.gmail.com
 -  http://googlemail.com or https://googlemail.com
 -  http://mail.google.com/mail/x/ or https://mail.google.com/mail/x/

2. Use Proxy websites to get through – There are thousands of proxy websites which can be used to access Gmail blocked in office, school or at work. See lists: here, here and here.

3. Download Gmail messages using Email ClientInstead of web browser access of Gmail, you can configure an Email client to download Gmail messages. You can use Outlook, Apples Mail, Windows Mail, Thunderbird. [See setup details here]

4, Access Gmail via Google Desktop - If you have permission to install software on your work computer that installing Google Desktop might serve the purpose. You can access Gmail using this application without getting into restrictions imposed by IT admin at your place – might just work!

5. Create password free Gmail feed - We have already disccused in detail about web service called 'FreeMyFeed'. It allows you to generate password free RSS Feed which can be used to access Gmail contents in a web based RSS reader. Note: use discretion while sharing login details.

6. Access through iGoogle - You can try to access Gmail using iGoogle login URL [http://www.google.com/ig]. After login you can see latest Gmail messages on the left sidebar.

7. Use a website with Gmail Lite installed - You can use 3rd party websites (risky thing) which Gmail Lite software installed. Bump into few of them here at Google Search.

8. Access Gmail from Google Talk - If you have Google Talk installed on office computer, click the Gmail icon next to view button on Gtalk window. This might work, if your IT guys were too lazy to block it.

9. Make friends in IT department - If nothing works, how about getting little friendly with IT department staff? They might relax Gmail blocking for sometime so that you can get over Gmail addiction. Give it a shot, might work – we are humans!

10. Over to you - If none of the above work in trying to access blocked Gmail at work, office or school – give credit to your IT guys, they are very smart! Now its over to you, do you know any other way to get over blocked Gmail? Let us know by adding a comment.

P.S.Websites are blocked at office, work, school as they are against their policies and retain employee / student productivity. Even though studies suggest blocking websites result in lack of concentration and productivity – stick to rules and dont jump into blocked zone, ok?


For More Marathi Kavita, Marathi Jokes, Marathi Charolya, Lekh scraps, Stories, Greetings, Sahitya etc
Please Visit: http://mannmajhe.blogspot.com/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

With Lots Of Love
Sachin Haldankar.read more

Monday, April 5, 2010

कॉम्प्युटरमध्ये एखादे सॉफ्टवेअर कसे लोड ( Install ) करावे ?

Monday, April 5, 2010
0 comments


 
कॉम्प्युटरमध्ये एखादे सॉफ्टवेअर कसे लोड ( Install ) करावे ?


सॉफ्टवेअर इंस्टॉलेशन ( Software Installation ) म्हणजेच एखादे सॉफ्टवेअर आपल्या कॉम्प्युटरमध्ये टाकणे अथवा लोड करणे ही किचकट वाटणारी एक फारच सोपी गोष्ट आहे. मूळात एखादे सॉफ्टवेअर कॉम्प्युटरमध्ये लोड करताना कुठल्याही अधिक माहितीची गरज पडत नाही.

(१) आपण जे सॉफ्टवेअर कॉम्प्युटरमध्ये लोड करणार आहात त्याची जर Original  सीडी असेल तर ती कॉम्प्युटरमध्ये टाकताच एक प्रोग्राम आपोआप सुरु होईल किंवा (२) जर एखाद्या सीडी असलेले एखादे सॉफ्टवेअर जर तुम्हाला कॉम्प्युटरमध्ये इंस्टॉल करायचे असेल पण जर सीडी कॉम्प्युटरमध्ये टाकताच त्यासाठीचा प्रोग्राम आपोआप सुरु झाला नाही किंवा (३) जर एखाद्या सॉफ्टवेअरच्या फाईल्स आपल्या कॉम्प्युटरमध्ये आधिच कॉपी केलेल्या असतील व आपणास फक्त तो सॉफ्टवेअर आपल्या कॉम्प्युटरमध्ये लोड करायचा असेल तर .....
सॉफ्टवेअर कॉम्प्युटरमध्ये लोड करण्याची म्हणजेच इंस्टॉल करण्याची क्रिया खाली दिली आहे.
१) त्या सॉफ्टवेअरच्या फाईल्स सीडीवर अथवा कॉम्प्युटरमध्ये ज्या फोल्डरमध्य असतील तो फोल्डर उघडा.
२) त्या फोल्डरमध्ये तुम्हाला अनेक फाईल्स दिसतील त्यातील कुठल्याही फाईलवर डबल क्लिक ( Double Click )  करु नका.
३) त्याच फोल्डरमध्ये तुम्हाला  ' Setup '  नावाची फाईल आढळेल, लक्ष्यात असू द्या की तीथे एकापेक्ष्या जास्त ' Setup '  नावाच्या फाईल्स असण्याची शक्यता आहे.
४) जर त्या फोल्डरमध्ये ' Setup '  नावाच्या एकापेक्ष्या जास्त फाईल्स असतील तर ज्या फाईलच्या पूढे  असे   किंवा चित्र असेल तीलाच ( फक्त तीलाच ) डबल क्लिक ( Double Click ) करा.
टिप : बर्‍याच वेळा सॉफ्टवेअर बनविणारे इतरांना त्रास नको म्हणून सॉफ्टवेअरसाठी लागणार्‍या सर्व फाईल्सची मिळून एकच फाईल बनवितात अशावेळी ते त्या एकाच फाईलीला त्या सॉफ्टवेअरचेच चित्र  ( Icon )  देतात. अशावेळेस त्याच फाईलीवर  डबल क्लिक ( Double Click )  करावे.
 
• सर्वसाधारणपणे सर्व सॉफ्टवेअर्स लोड करण्याची क्रिया सारखीच असते, म्हणजे त्या सॉफ्टवेअरच्या फाईलीवर  डबल क्लिक ( Double Click )  केल्यानंतर एक प्रोग्राम सुरु होतो. त्यामध्ये आपण लोड करीत असलेल्या सॉफ्टवेअर नाव असते. आता काहिही न करता सरळ खाली दिलेल्या ' Next > '  या बटणावर क्लिक करा.

 
• अशाप्रकारे एक-दोन वेळा अजून ' Next > '  या बटणावर क्लिक करावे लागेल.
• पूढे त्याच चौकोनात त्या कॉम्प्युटरमध्ये आधिच लोड केलेल्या सॉफ्टवेअर्स यादी दाखवेल व वर आपण लोड करीत असलेल्या सॉफ्टवेअर नाव असेल, याचा अर्थ आपण लोड करीत असलेले सॉफ्टवेअर या यादमध्ये जमा होईल. आता खालिल ' Next '  या बटणावर क्लिक करा.
 
• आता आपल्यासमोर इंस्टॉलेशनची प्रक्रिया होताना दिसेल.

 
• बस्स. इतकेच करायचे आहे, थोड्याचवेळात आपल्यासमोर त्याच चौकोनात ' आपले सॉफ्टवेअर कॉम्प्युटरमध्ये लोड झाले आहे '  असा संदेश येईल आणि ताच चौकोनात खाली असलेल्या
' Finish > '  या बटणावर क्लिक करा म्हणजे ती इंस्टॉलेशनची प्रक्रिया संपेल.

 
• आता तो सॉफ्टवेअर कॉम्प्युटरमध्ये लोड झाला असेल, तपसण्यासाठी विंडोजमधिल  ' Start > Programs '  वर क्लिक करा, आपणास तीथे आपण लोड केलेल्या सॉफ्टवेअरचे नाव दिसेल.

read more

इंटरनेटचा वेग (Speed) वाढवा!

0 comments

 
इंटरनेटचा वेग (Speed) वाढवा!

आपण वापरत असलेल्या इंटरनेटचा वेग (Speed)  वाढविण्यासाठी आपल्या कॉम्प्युटरमध्येच सोय केलेली असते. प्रत्यक्षात इंटरनेटचा वेग हा आहे तेवढाच असतो, पण आपल्या कॉम्प्युटरमधिल विंडोजमध्येच एका जागी तो वेग थोडासा कमी केलेला असतो. याच जागी जर आपण वेग थोडासा कमी करण्याची कमांड बदलून व्यवस्थित दिल्यास थोड्याप्रमाणामध्ये  इंटरनेटचा वेग वाढू शकतो.

खाली दिल्याप्रमाणे जर आपण बदल केल्यास आपण वापरत असलेल्या इंटरनेटचा वेग थोड्याप्रमाणामध्ये  वेग वाढू शकतो.
१) ''स्टार्ट' बटणावरील ' रन (Run...) ' या विभागावर क्लिक करा आणि त्याजागेमध्ये gpedit.msc  टाईप करुन 'OK' बटणावर क्लिक करा.


२) आता आपल्यासमोर "Group Policy"  नावाचा प्रोग्रॅम सुरु होईल.


३) या "Group Policy"  प्रोग्रॅमच्या डाव्या बाजूच्या जागेतील Local Computer Policy  मधिल Computer Configuration मधिल Administrative  Templates  मधिल Network  मधिल QoS Packet Scheduler  वर क्लिक करा.


४) आता उजव्या बाजूच्या जागेतील " limit reservable bandwidth "  वर डबल क्लिक करा.


५) आता आपल्यासमोर limit reservable bandwidth Properties  चा चौकोन उघडेल. त्यातील ' Enabled ' वर क्लिक करुन खालील जागेतील Bandwidth limit %  समोरील संख्या बदलून त्याजागी शून्य (०) ही संख्या टाईप करा आणि 'OK' बटणावर क्लिक करा.


६) आता पाहा पुढल्या वेळेसे इंटरनेट वापरताना थोडाफार फरक जाणवतो का?read more